Informatie

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. is gericht op:

  • Hoog renderend onroerend goed;
  • Locatiekeuze met het oog op waardeontwikkeling;
  • Huurdersbestand dat garant staat voor stabiliteit (waaronder H&M, Coffee Company, Xenos, Kruidvat, Schoonenberg Gehoortoestellen,  Karstadt, Weltbild, Deichmann, Vodafone, Backfactory, Pearle, ING Bank, Vögele, Mac Geiz, DAK, Bäckerei Künkel, Stadt-parfuemerie Pieper, DTV, Multicycle en Mitsubishi);

Investeringsstrategie

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. belegt in commercieel onroerend goed in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten van de V.S. Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. richt zich naast A-locaties ook op veelbelovende B-locaties.

Doelstelling

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. streeft ernaar om bij een laag risico, op basis van actief aankoopbeleid en een toename van de intrinsieke waarde op de middellange termijn haar huidige vastgoedportefeuille qua waarde te verdubbelen naar € 200.000.000.

Actief management

Het management van Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. analyseert, bestudeert en bezoekt een groot aantal onroerend goed objecten, waarbij het uitgangspunt een fundamentele analyse is. Factoren als locatie, bereikbaarheid, eigendomsstructuur en opwaarts potentieel zijn hierbij bepalend. Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. voert een actief beheer van haar portefeuille. Hoewel Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. geheel onafhankelijk is, maakt ze gebruik van een uitgebreid netwerk van makelaars, accountants, notarissen, advocaten, bankiers en aannemers. Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. zorgt via contacten en studie voor het behouden van feeling met de markt.

Beleggingscriteria

Spreiding
Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. streeft naar een gevarieerde onroerendgoedportefeuille, met risicospreiding naar sector, locatie en onroerend goed klasse. Er wordt gespreid naar winkels, appartementen, binnenstedelijke kantoren, woningen en studentenkamers.

Leverage
Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. gebruikt haar eigen vermogen, bancair vermogen en door particulieren uitgeleend vermogen.

Privacy

Alle informatie die Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. van haar klanten verkrijgt, wordt slechts opgeslagen op de voor uitvoering van het werk noodzakelijke wijze en voor zolang dat juridisch noodzakelijk is.